Ảnh hội thi "Xây dựng môi trường GD Lấy trẻ làm trung tâm" - Trang trí hoạt động góc

Thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Trường Mầm non Thuần Mỹ.

Căn cứ công văn số 1147/KH-GDĐT-MN ngày 04/11/2021 của phòng GDĐT Ba Vì về việc phát động Hội thi “Xây dựng hoạt động góc tại các nhóm, lớp” chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, năm học 2021-2022.

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường Mầm non Thuần Mỹ xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm” chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.


Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Tháng 05 : 2.927